Malta

Malta - Hagar Qim

Malta je ostrovní stát ležící ve Středozemním moři na křižovatce cest mezi Gibraltarem, Suezem, Sicílií a Tuniskem. Malta se rozkládá na několika ostrovech a ostrůvcích. Maltskou republiku tvoří 6 ostrovů a několik skalisek ležících asi 90 kilometrů jižně od Sicílie. Obydleny jsou jen tři největší ostrovy - Malta (247 kilometrů čtverečních), Gozo (67 kilometrů čtverečních) a Comino (3,5 kilometru čtverečních). Bez trvalého osídlení zůstávají ostrovy Cominotto, Filfla a ostrov Sv. Pavla.

Více informací o Maltě...

Hlavním městem státu Malta je Valletta se 6 315 obyvateli (stav z roku 2005). Největším městem je Birkirkara s 22 334 obyvateli. Z ptačí perspektivy se zdá, že celý severovýchod hlavního ostrova Malty pokrývá jedno velké město. Hranice jednotlivých měst této aglomerace jsou rozeznatelné pouze z místních popisných tabulek. 96 % obyvatelstva tvoří Malťané, zbylá 4 % pak Britové, Italové aj. 98 % obyvatelstva jsou katolíci 98 %, 2 % protestanti a muslimové. Mluví se tady maltsky, anglicky, ale také italsky. Maltština je jazyk semitského původu a patří do samostatné větve afroasijské rodiny. Maltština je blízká arabštině, je však psaná latinkou. Pro cizince je to jazyk dost nesrozumitelný a obtížná je především jeho výslovnost. Druhým úředním jazykem na Maltě je angličtina, která se vyučuje na školách.

Gozo je druhý největší ostrov souostroví Malta. Rozloha ostrova Gozo je 67 kilometrů čtverečních, počet obyvatel kolem 30 000. Podle legend je Gozo bájný ostrov z řeckých mýtů, kde Odysseus prožil několik let s nymfou Kalypso. Krajině ostrova Gozo kromě kopců a návrší s jakoby uťatými vrcholky vévodí řada církevních staveb, s citem zasazených do krajiny. Povrch ostrova Gozo má více úrodné půdy než Malta a existuje zde více pramenů podzemní vody. To způsobuje, že Gozo je úrodnější a současně i mnohem zelenější než hlavní ostrov Malta a má proto převážně zemědělský ráz. Na ostrově Gozo se pěstuje ovoce, zelenina, víno, chová se zde dobytek. Zemědělci si často vystačí jen s kosou, motykou a nejrozšířenějším dopravním prostředkem je dosud tradiční vozík tažený oslíkem. K lokálním výrobkům patří zejména krajky a svetry z ovčí vlny, krásné je také sklo z místních skláren. Obyvatelé ostrova Gozo pracují hlavně ve sféře služeb a v zemědělství. Průmyslové podniky na ostrově Gozo prakticky neexistují. Hustota obyvatel i počet turistů je na Gozu menší než na hlavním ostrově.

Více informací o Gozu...

Díky své centrální poloze ve Středozemním moři Malta sehrála svou roli v průběhu dlouhé lidské historie na zemi.

První známí obyvatelé přišli na Maltu ze Sicílie kolem roku 5000 př. n. l. Megalitické chrámy jsou datovány do období mezi lety 4000 - 3000 př. n. l. K nejznámějším chrámům patří areály Tarxien, Hagar Qim, Mnajdra, Ggantija (na ostrově Gozo), a také Hypogeum (podzemní posvátný prostor).

Více informací o historii Malty...

Zájezdy na Maltu

Poznávací zájezdy na Maltu

Ostrovy Malta a Gozo

Malta - Marsaxlokk

8-denní poznávací zájezd; termín: červen, září; cena: 17 990 Kč

Ostrovy Malta a Gozo na Vás zapůsobí svojí starobylou atmosférou, kterou umocňují mohutně opevněná města jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a ohromné množství velkých katedrál a kostelů, které tvoří dominantu každého města i malého městečka. Velmi působivě je na Maltě podávána tradice řádu Maltézkých rytířů, příběh Malty v době velkého obléhání Turky v roce 1565 a její houževnatá obrana za 2. světové války. Na ostrovech Malta a Gozo se také nachází megalitické chrámy z doby kamenné, které jsou jedinečnými stavbami svého druhu. Velmi působivé je též jižní skalnaté pobřeží, kde příkré útesy spadají do moře a tvoří fascinující útvary včetně tzv. Modré jeskyně.